รีวิว A Beautiful Mind 2002 ผู้สร้าง Ron Howard

รีวิว A Beautiful Mind 2002 ผู้สร้าง Ron Howard

วันที่มองเห็น: 8 มีนาคม 2545ระยะเวลา: 135 นาที พิมพ์: ชีวประวัติ , ละคร

ผู้อำนวยการ: รอน ฮาวเวิร์ด ผู้เขียนบท: Akiva Goldsmanการทำ: 2544 – สหรัฐอเมริกา

John Forbes Nash Jr. กลายเป็นชื่ออันดับหนึ่งในโลกของคณิตศาสตร์ด้วยทฤษฎีที่เขาพัฒนา

ขึ้นตั้งแต่อายุยังน้อย อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลาอันสั้น เขาไม่สามารถรับมือกับปัญหาส่วนตัวอัน

เป็นผลมาจากความเห็นแก่ตัวและความมั่นใจในตนเองมากเกินไป บนเส้นแบ่งระหว่างอัจฉริยะและ

ความวิกลจริต เขาล่องลอยไปทางด้านบ้า